โรงเรียนวัดทรงธรรม    World-Class Standard School  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    โทร.02-463-3345-6

 
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
เพลงมาร์ชทรงธรรม
ติดต่อเรา - แผนที่
 
 
 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
    
 
 
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ภาษาต่างประเทศ
 แนะแนว
 
เผยแพร่ผลงานครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 

กิจกรรมทำบุญวันพระ


 


 


 


 

โครงการ สวนผักลอยฟ้า


 


 


 


 

 


 


 


 


 โรงเรียนวัดทรงธรรม
World-Class Standard School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำโรงเรียน   เหลือง - แดง
ปรัชญาโรงเรีน : เรียนดี งานดี ประพฤติดี
 พุทธพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อักษรย่อ : ท.ธ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รับสมัครครู 1 ตำแหน่ง วิชาเอกเคมี หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 
ข่าวจากกลุ่มสาระฯ
   
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

   
   
รางวัล-ผลงานนักเรียน  Students'awards&work
ผลงาน IS น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกมะละกอ  
   
   
กิจกรรม

 

    อบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู
    มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันแนะแนวการศึกษาต่อ
 

  การเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom เรียนโดยใช้ I-pad4

 
   คณะผู้บริหารและครู จาก Henderson Secondary School ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดทรงธรรม
 

      

 
Songtham On Facebook

 


นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม
 
 
นางสาวพรทิพย์  ชูบัว
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางมัลลิกา  หลงสมบุญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุดารัตน์  เจียมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ว่าที่ร.ต.ศัลย์ชัยยศ  ภูดิทเดชวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายโสวุฒิ  กล่อมเกลี้ยง
รักษาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 

เปลี่ยนรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบผลการเรียน

ภาพกิจกรรม ( Intranet  Only )

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/57

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม หนึ่งแสนครูดี
หนังสือทักษะชีวิต เล่ม1  เล่ม2  เล่ม3

แบบฟอร์มการอนุมัติใช้แผน

แบบสรุปผลสัมฤทธ์

แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

แบบสรุปการประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษาฯ

กลยุทธโรงเรียน 5 ข้อ
มาตรฐานสพฐ 5 ด้าน 15 มาตรฐาน

แบบเสนองาน/โครงการปีงบประมาณ 2558

มาตรฐานสพฐ18 ข้อ

มาตรฐานสพฐ15 ข้อ

มาตรฐานสมศ.

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม

 
 

วิสุทธิกษัตรี

สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
ราชประชาสามาสัย
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ
มัธยมด่านสำโรง
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางแก้วประชาสรรค์
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
บดินทรเดชา สมุทรปราการ
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
บางบ่อวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี
บางพลีราษฏร์บำรุง
พูลเจริญวิทยาคม
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
 
 
 

 

 
 

 

 
 


 


 


 


 

 
 
 
 
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่  : 836399  ตั้งแต่ 24 กันยายน 2542

Copyright 1999. Wat Songtham School By Mr.Pramote  Khiawsanan. All Right Reserved 
โรงเรียนวัดทรงธรรม 1126 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.02-463-3345-6  โทรสาร.02-464-2687
 

ติดต่อทีมบริหารเว็บไซต์

    ครูปราโมทย์  เขียวสนั่น   mote069@gmail.com      Server Administrator & Webmaster  / ดูแลระบบแม่ข่าย และ พัฒนาเว็บไซด์
 

   ครูสุรัชนี ยะโอษฐ์ songthamcom3@gmail.com    ครูวริศรา  เรืองพลังชูพร iamvaris@gmail.com         Consultants / ที่ปรึกษา
 

Free counter and web stats