โรงเรียนวัดทรงธรรม    World-Class Standard School  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    โทร.02-463-3345-6

 
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
เพลงมาร์ชทรงธรรม
ติดต่อเรา - แผนที่
 
 
 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
    
 
 
 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ภาษาต่างประเทศ
 แนะแนว
 
เผยแพร่ผลงานครูชำนาญการพิเศษ
งานของครูสุรัชนี
 
 

กิจกรรมทำบุญวันพระ


 


 


 


 

โครงการ สวนผักลอยฟ้า


 


 


 


 

 


 


 


 


 โรงเรียนวัดทรงธรรม
World-Class Standard School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำโรงเรียน   เหลือง - แดง
ปรัชญาโรงเรีน : เรียนดี งานดี ประพฤติดี
 พุทธพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อักษรย่อ : ท.ธ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่

 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการ) 2 ตำแหน่ง
ติดต่อในเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

E-learning


 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

   
   
   
   
รางวัล-ผลงานนักเรียน  Students'awards&work
ผลงานของนักเรียนชั้นม.5 วิชาของครูเฉลิมรัตน์  นาคประทุม        
ม.5/7(กลุ่มที่1)        ม.5/7(กลุ่มที่2)       ม.5/7(กลุ่มที่3)
ม.5/9(กลุ่มที่1)        ม.5/9(กลุ่มที่2)
 
   
กิจกรรม

    มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันแนะแนวการศึกษาต่อ
 

  การเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom เรียนโดยใช้ I-pad4

 
  
   
   
   
   

      

 
Songtham On Facebook

 


นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม
 
 

นางสาวพรทิพย์  ชูบัว
รองผู้อำนวยการ

นางมัลลิกา  หลงสมบุญ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสุดารัตน์  เจียมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ร.ต.ศัลย์ชัยยศ  ภูดิทเดชวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
 

เปลี่ยนรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบผลการเรียน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/58

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม หนึ่งแสนครูดี
หนังสือทักษะชีวิต เล่ม1  เล่ม2  เล่ม3

แบบฟอร์มการอนุมัติใช้แผน

แบบสรุปผลสัมฤทธ์

แบบบันทึกสรุปการรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

แบบสรุปการประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษาฯ

กลยุทธโรงเรียน 5 ข้อ
มาตรฐานสพฐ 5 ด้าน 15 มาตรฐาน

แบบเสนองาน/โครงการปีงบประมาณ 2558

มาตรฐานสพฐ18 ข้อ

มาตรฐานสพฐ15 ข้อ

มาตรฐานสมศ.

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม

 
 

วิสุทธิกษัตรี

สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
ราชประชาสามาสัย
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ
มัธยมด่านสำโรง
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บางแก้วประชาสรรค์
ราชวินิตบางแก้ว
ราชวินิตสุวรรณภูมิ
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
บดินทรเดชา สมุทรปราการ
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
บางบ่อวิทยาคม
เปร็งวิสุทธาธิบดี
บางพลีราษฏร์บำรุง
พูลเจริญวิทยาคม
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ
 
 
 

 

 
 

 

 
 


 


 


 

 
 
 
 
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่  : 924466  ตั้งแต่ 24 กันยายน 2542

Copyright 1999. Wat Songtham School By Mr.Pramote  Khiawsanan. All Right Reserved 
โรงเรียนวัดทรงธรรม 1126 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.02-463-3345-6  โทรสาร.02-464-2687
 

ติดต่อทีมบริหารเว็บไซต์

    ครูปราโมทย์  เขียวสนั่น   mote069@gmail.com      Server Administrator & Webmaster  / ดูแลระบบแม่ข่าย และ พัฒนาเว็บไซด์

   ครูสุรัชนี ยะโอษฐ์ songthamcom3@gmail.com    ครูวริศรา  เรืองพลังชูพร iamvaris@gmail.com         Consultants / ที่ปรึกษา