โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
Welcome to Watsongtham School World-Class Standard School
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลงมาร์ชทรงธรรม
แผนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ENG
กลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานงบประมาณ
งานทั่วไป
งานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งาน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานโสตทัศนศึกษา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 44  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,138  
เข้าชมปีนี้ : 7,558  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,255     ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Download แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [อ่าน : 366 ครั้ง] รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 - 2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 831 ครั้ง]
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 405 ครั้ง] ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 1,238 ครั้ง]
ประกาศผลการแข่งขันคัดเลือกงานศิลปหัตถกรรม [อ่าน : 1,004 ครั้ง] E-Book Multimedia [อ่าน : 1,031 ครั้ง]

   ประกาศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   ประกาศกลุ่มบริหารงานทั่วไป

   ประกาศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

   ประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคล

   ผลงานนักเรียน
รายการ A Little SCI ตอน ระบบนิเวศป่าชายเลน  [อ่าน : 1,103 ครั้ง]
       รายการสารคดีวิทยาศาสต์แนวใหม่ ดูสนุก เข้าใจง่าย ..... (อ่านต่อ)
รายการ A Little SCI เรื่องสนามของแรง  [อ่าน : 976 ครั้ง]
       รายการวิทยาศาสตร์ เรื่องสนามของแรง ..... (อ่านต่อ)
ผลงานการแสดง เข้าประกวดชิงช้าสวรรค์ 2014  [อ่าน : 956 ครั้ง]
       รายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่9 ฤดูฝน รอบแรก ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมโรงเรียน
ค่ายผู้นำ ม.5 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก [อ่าน : 2,342 ครั้ง] ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ท้องฟ้าจำลอง [อ่าน : 1,618 ครั้ง]
มุฑิตาจิตครูเกษียณ สหวิทยาเขตป้อมปราการ [อ่าน : 2,025 ครั้ง] งานเกษียณอายุ "ด้วยรักผูกพัน..รักกันไม่รู้ลืม" [อ่าน : 2,020 ครั้ง]
พิธีอำลานักเรียน [อ่าน : 1,861 ครั้ง] ประมวลภาพพิธีไหว้ครู 2558 [อ่าน : 975 ครั้ง]

   การใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน
ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซี่ยนโรงเรียนวัดทรงธรรม   [อ่าน : 1,563 ครั้ง]
       ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซี่ยนโรงเรียนวัดทรงธรรม ..... (อ่านต่อ)
การเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom เรียนโดยใช้ I-pad4  [อ่าน : 1,819 ครั้ง]
       การเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom ..... (อ่านต่อ)

   หนังสั้นผลงานนักเรียน
ภาพยนตร์หนังสั้นภาษาอังกฤษเรื่อง Scary Night   [อ่าน : 1,686 ครั้ง]
       ภาพยนตร์หนังสั้นภาษาอังกฤษเรื่อง Scary Night ..... (อ่านต่อ)
หนังสั้นผลงานนักเรียน "Switch"  [อ่าน : 1,067 ครั้ง]
       หนังสั้นผลงานนักเรียน "Switch" ..... (อ่านต่อ)
หนังสั้นผลงานนักเรียน "แค่เหม็น"  [อ่าน : 1,223 ครั้ง]
       หนังสั้นผลงานนักเรียน ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศจาก ADMIN
รหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต นักศึกษาฝึกสอน  [อ่าน : 1,036 ครั้ง]
     รหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต นักศึกษาฝึกสอน ..... (อ่านต่อ)
ครูที่ยังใช้รหัสใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่ใช่เลขสามตัว ติดต่อ admin ด้วย  [อ่าน : 973 ครั้ง]
     ครูที่ยังใช้รหัสใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่ใช่เลขสามตัว ติดต่อ admin ด้วย ..... (อ่านต่อ)
โรงเรียนเพิ่มสายสัญญาณเน็ตใหม่  [อ่าน : 1,464 ครั้ง]
     โรงเรียนเพิ่มสายสัญญาณเน็ตใหม่ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ค่ายผู้นำ ม.5 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ท้องฟ้าจำลอง
มุฑิตาจิตครูเกษียณ สหวิทยาเขตป้อมปราการ
งานเกษียณอายุ "ด้วยรักผูกพัน..รักกันไม่รู้ลืม"
ดูรายการทั้งหมด  
 
Songtham On Facebook
  Songtham Official Fan Page
  Fan Page งานโสตฯ
  Fan Page งานประชาสัมพันธ์
บริการ Online
  เปลี่ยนรหัสใช้งานอินเตอร์เน็ต
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ขอใบรับรองคุณวุฒิ(นักเรียนปัจจุบัน)
ตารางเรียน 1/2559
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
เว็บไซต์คุณครู
  ครูสุมิตรา จิตต์ศรัทธา
หน่วยงาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สพม.6
โรงเรียนเพื่อนบ้าน
  วิสุทธิกษัตรี
  สมุทรปราการ
  สตรีสมุทรปราการ
  ราชประชาสามาสัย ฯ
  ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ
  นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ
  มัธยมด่านสำโรง
  หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
  เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
  สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  บางแก้วประชาสรรค์
  ราชวินิตบางแก้ว
  ราชวินิตสุวรรณภูมิ
  หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
  บดินทรเดชา สมุทรปราการ
  มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
  บางบ่อวิทยาคม
  เปร็งวิสุทธาธิบดี
  บางพลีราษฏร์บำรุง
  พูลเจริญวิทยาคม
จัดการข้อมูลเว็บเพจ
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  MN_กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  MN_ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  MN_งานแนะแนว
  MN_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน