|  
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
โครงสร้างและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประมวล ภูบุญคง
นายเฉลิมรัตน์ นาคประทุม
นายสมปอง เรืองสมสมัย
ชโลทร วรสมุทรปราการ
ครูเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธุ์
พิมพ์พลอย พานิชวัฒนา
อลิสา วรรณวิจิตร
สาธิต วรสมุทรปราการ
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
E-Book
เนื้อหาเดิมๆ
แผนงานและสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (FAB LAB)
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 292  
เข้าชมปีนี้ : 3,617  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,251  

   ข่าวประกาศจาก ครูสาธิต วรสมุทรปราการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ของไหล [อ่าน : 2,196 ครั้ง] นักเรียน ม.5/2-5/3 [อ่าน : 1,813 ครั้ง]
กิจกรรมแข่งขันยิงจรวด....... [อ่าน : 2,366 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูชโลทร วรสมุทรปราการ
เพลงไฮพรอกเซีย [อ่าน : 1,809 ครั้ง] การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ [อ่าน : 2,306 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ!!!!! By ครูเเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธุ์

   ข่าวประกาศจาก Kru.Dew (ครูวิทย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี)
คิดได้ดี...มีรางวัล [อ่าน : 1,755 ครั้ง] สมัครโครงการวิทยาศาสตร์ สอวน. [อ่าน : 1,819 ครั้ง]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 2,326 ครั้ง]

   ข่าวปุกาศ เอ้ยข่าวประกาศ...!!! พิมพ์พลอย พานิชวัฒนา
อย่าลืม!! ส่งงานวาดภาพเซลล์ [อ่าน : 1,527 ครั้ง]

   ข่าวประกาศที่พลาดไม่ได้.......จากครูอลิสา วรรณวิจิตร

   2/1 ส่งงานด่วนนะจากครูสมปอง

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ [อ่าน : 2,101 ครั้ง]
  NewsPhoto
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันยิงจรวด.......
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
ดูรายการทั้งหมด